Polityka prywatności


Administratorem Państwa danych osobowych jest Skwiercz-Instal, ul. Wejherowska 5, 84-100 Puck.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wynikającym z treści przesłanej przez Państwa korespondencji, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, a podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, wynikająca z wyboru tej formy kontaktu.

Podanie danych osobowych takich jak adres e-mail oraz dane identyfikacyjne jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość. Ich brak uniemożliwia prowadzenie korespondencji.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres kontynuowania korespondencji, a po tym czasie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez 10 lat), chyba że wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, wówczas będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania danych.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora.

Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na adres: biuro@heitz.pl

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.