Pompy ciepła

Heitz Air BIS


Pompa ciepła typu powietrze-woda do przygotowania c.w.u. o mocy grzewczej 3,0 kW (pobór mocy elektrycznej 0,81 kW). Pompę ciepła podłącza się do istniejącego zbiornika c.w.u. Zakres temperatur powietrza zasysanego do pompy ciepła mieści się w granicach: od -7 ºC do +43 ºC. Oprócz podgrzewania c.w.u., wykorzystując pompę ciepła, można z powodzeniem zrealizować także inne dodatkowe cele: osuszanie, schładzanie, a nawet wentylację wymuszoną pomieszczeń.

 Do pobrania:

Instrukcja

Heitz Air 250


Pompa ciepła do przygotowywania ciepłej wody użytkowej jest kompaktowymurządzeniem, wyposażonym w jednostkę grzewczą wykorzystującą ciepło zawarte w powietrzu atmosferycznym. W celu przetworzenia ciepła zawartego w powietrzu na ciepło pozwalające ogrzać wodę użytkową do wyższych temperatur [np. 55°C] pompa ciepła wykorzystuję nieznaczną ilość energii elektrycznej. Wlot powietrza może być zamontowany tak, aby pobierać powietrze z zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku.Pobieranie powietrza z wewnątrz budynku pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej potrzebnej do podgrzewu C.W.U., dzięki odzyskiwaniu ciepła już wygenerowanego dla potrzeb budynku – szczegóły – patrz prowadzenie kanałów powietrza. Pompa ciepła jest przyjazna środowisku i bezpieczna, podczas produkcji ciepłej wody nie wytwarza szkodliwych gazów, nie emituje promieniowania cieplnego, korzysta z energii cieplnej zawartej w powietrzu.

 Do pobrania:

Instrukcja