Czyste powietrze


Czyste Powietrze to ogólnopolski program, którego najważniejszym celem jest poprawa jakości powietrza. Aby to osiągnąć, rząd proponuje wsparcie finansowe mieszkańców domów jednorodzinnych w wymianie źródła ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynku. Poznaj warunki, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

 
Kto może otrzymać dofinansowanie?

W programie Czyste Powietrze mogą wziąć udział właściciele oraz współwłaściciele:

 • domu jednorodzinnego
 • domu bliźniaczego
 • lokalu mieszkalnego z osobną księgą wieczystą, wydzielonego w domu jednorodzinnym.

Na co otrzymasz dotację?

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze udzielane są na realizacje takie jak:

 • wymiana starego kotła na węgiel i drewno na nowoczesne źródło ciepła*,
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • wymiana drzwi, okien, bramy garażowej,
 • docieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • audyt energetyczny (przy kompleksowej termomodernizacji budynku).

* od 1 kwietnia 2024 r. dofinansowanie udzielane będzie tylko na urządzenia wpisane na listę ZUM.


Ile pieniędzy dostaniesz z programu Czyste Powietrze?

W zależności od dochodów beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w ramach jednego z trzech poziomów dofinansowania:

 • Podstawowy poziom dofinansowania obejmuje osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł. W tym przypadku pod uwagę brany jest wyłącznie dochód osoby składającej wniosek i nie dzieli się go na pozostałych członków gospodarstwa domowego. Maksymalna wartość dotacji dla poziomu podstawowego to 66 000 zł.

   

 • Podwyższony poziom dofinansowania skierowany jest do osób, których średni dochód miesięczny wynosi nie więcej niż 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w jednoosobowym. W sumie na tym poziomie można otrzymać do 99 000 zł dotacji.

   

 • Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje osoby o średnim miesięcznym dochodzie do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym. Osoby, którym przysługuje najwyższy poziom finansowania, otrzymają nawet 135 000 zł dotacji.

Do kiedy możesz się zgłosić?

Umowy z NFOŚiGW potwierdzające przystąpienie do programu Czyste Powietrze podpisywane są z Beneficjentami do końca 2027 roku.


Czy Czyste Powietrzy łączy się z innymi programami?

Dotacje z programu Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Szczegółowe warunki rozliczania opisane są na stronie czystepowietrze.gov.pl.

 

Nazwa producenta na stronie https://lista-zum.ios.edu.pl/ 

NALEŻY WPISAĆ:

Andrzej Skwiercz PUH SKWIERCZ-INSTAL - HEITZ

 

 Nazwa urządzenia Moc kW   LINK - LISTA ZUM
Mini BIO PLUS 9 LINK
Mini BIO PLUS 13 LINK
Mini BIO PLUS 18  LINK
Mini BIO 22 LINK
KOMPAKT 10 LINK
KOMPAKT 15 LINK
KOMPAKT 20 LINK
BIO  17 LINK
BIO 21 LINK
BIO 25 LINK
BIO 29 LINK
BIO 34 LINK